Na czym polega gra w siatkówkę plażową?

Siatkówka plażowa, podobnie jak halowa należy do grupy sportów zespołowych. Na tle innych sportów siatkówka plażowa jednakże zdecydowanie wyróżnia się piaszczystym podłożem, na którym rozgrywane są mecze. Z tego powodu najbardziej popularna jest na obszarach nadmorskich o naturalnych plażach, ale i z powodzeniem rozgrywana jest także na sztucznych boiskach na obszarze całego kraju. Ponadto cechuje ją ze względu na wspomniane wyżej specyficzne podłoże konieczność rozgrywania meczów na otwartej przestrzeni. W związku z powyższym jest sportem zdecydowanie o charakterze sezonowym i mocno uzależnionym od warunków atmosferycznych. Rzecz jasna do rozgrywek siatkówki plażowej niezbędna jest, podobnie jak w przypadku odmiany tradycyjnej również piłka i siatka dzieląca boisko na dwie połowy.

źródło zdjęcia

W grze w siatkówkę plażową uczestniczą dwa konkurujące z sobą dwuosobowe zespoły zawodników, rywalizujące po przeciwnych stronach siatki. Gra rozgrywana jest w systemie pojedynczych akcji. Podczas rozgrywanej akcji każdy z zespołów ma prawo do maksymalnie trzykrotnego odbicia piłki na swojej połowie boiska w celu jej przebicia ponad siatką na stronę przeciwników. Pojedyncza akcja trwa do momentu, gdy któryś z zespołów straci piłkę – gdy upadnie ona na podłoże w granicach boiska, bądź poza nim.  Za wygrane akcje zespoły otrzymują punkty. Gra nie ma określonego regulaminowego czasu, lecz ilość punktów, które umożliwiają wygranie setów. Ostateczny wynik gry zależy od ilości wygranych setów.


filtr paliwa Deutz AGROTRON 100

Dodaj komentarz