Zasady siatkówki plażowej – boisko

Siatkówka plażowa, podobnie jak każda dyscyplina sportowa obwarowana jest określonymi zasadami. Zasady te są niezbędne w celu unifikacji rozgrywek w ramach tejże dyscypliny.


Boisko do gry w siatkówkę plażową składa się z pola do gry oraz strefy wolnej. Samo pole do gry musi mieć kształt prostokąta o wymiarach 16×8 metrów. Jest to miejsce, gdzie faktycznie toczy się gra. W jego otoczeniu zaś musi znajdować się dodatkowo strefa wolna o szerokości 3 m. Jest to obszar umożliwiający wykonanie zawodnikom zagrywki, czy odbicie granicznej piłki. Ponadto organizatorzy zobowiązani są zapewnić ponad boiskiem wolną przestrzeń o wysokości co najmniej 7 metrów, umożliwiającą piłce swobodne przemieszczanie się podczas gry.

źródło rysunku


Jak już wspomniano wyżej podłożem boiska do siatkówki plażowej jest piasek i jego przygotowania również dotyczą szczegółowe przepisy.  Piasek ten musi być suchy, sypki o głębokości co najmniej 40 centymetrów. Dodatkowo musi być to piasek drobnoziarnisty, wolny od jakichkolwiek przedmiotów (kamienie, bryły, odpady organiczne), które mogłyby spowodować u zawodników uszczerbek na zdrowiu. Przy rozgrywkach wyższej rangi obowiązuje zasada zapewnienia piasku o określonej granulometrii (wielkości ziaren). Linie boiska, dwie boczne oraz dwie końcowe wyznaczone są przez odporne taśmy w kontrastującym do piasku kolorze (najczęściej niebieski lub czerwony) o szerokości pięciu centymetrów.

źródło zdjęcia


filtr paliwa Deutz AGROTRON 100

Dodaj komentarz